Misja

Misją Formatu Zero jest określenie pustego miejsca, które przez swoje zaistnienie pozwala energii świata na materializację w swojej doskonałej istocie. Ideą scalającą działania Stowarzyszenia jest przekonanie, że początkiem wszystkiego jest twórcza myśl, że potrzeba ma moc sprawczą a najbardziej efektywną metodą edukacyjną jest działanie. Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez działania artystyczne w formach scenicznych oraz badaniach nad sztuką i kulturą, artystycznej edukacji nieformalnej i działalności.  Format Zero tworzy projekty lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i trans granicznym.

CELE

?         Produkcja spektakli
?         Badania nad zagadnieniami związanymi ze sceną
?         Artystyczna edukacja  nieformalna
?         Rozwój metod i technik wspomagających
?         Działania wydawnicze
?         Działania pomostowe
?         Szerzenie wiedzy o społeczeństwie  obywatelskim

DZIAŁANIA

Teatr Format Zero tworzy spektakle współczesne, adaptując literaturę, mity i archetypy, opowiada o człowieku językiem aktualnym i żywym. F0 tworzy, produkuje i prezentuje spektakle teatru i tańca, performance, koncerty a także festiwale teatralne, taneczne, albo wydarzenie łączące wiele form sztuki.
Laboratorium Format Zero prowadzi badania nad teatrem jako formą sceniczną oraz nad metodami i technikami wspomagającymi pracę aktora, tancerza, twórcy. F0 bada i tworzy literaturę w postaci prac naukowych, poezji i prozy, esejów i szkiców. Prowadzi działalność seminaryjną, konferencyjną i warsztatową. Produkuje tematyczne materiały audiowizualne z użyciem najnowszych technologii.
Szkoła Format Zero działa według metody learning-by-doing czyli nauczanie przez działanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. F0 tworzy projekty stacjonarne, cykliczne i jednorazowe poświęcone technikom  i praktykom artystycznym, działaniom wspomagającym, jak i działaniom edukacyjnym o charakterze komplementarnym w postaci lekcji, warsztatów i staży oraz turystyki kulturalnej do miejsc znaczących na mapie Europy.

Stowarzyszenie Format Zero to organizacja pozarządowa typu grassroots, która powstała w 2003 roku, aby reprezentować grupę niezależnych artystów i twórców w dynamicznie rozwijającym się środowisku, w warunkach nowej, polskiej demokracji.

F0 działa w dziedzinie tańca, performance, sztuk wizualnych i edukacji artystycznej, stosując innowacyjne metody tworzenia i przekazywania wiedzy – wypełnia swoją misję poprzez działania sceniczne, badania nad kulturą i sztuką oraz realizację projektów. Format Zero w dużym stopniu wykorzystuje media społecznościowe i Internet, w celu propagowania wiedzy z obszaru tańca i wspierania osób różnych profesji, w rozwijaniu ich kompetencji ruchowych i scenicznych.