Partners

Urząd m.st. Warszawa



Global Water Dances

Eurolab Berlin



Centrum Sztuki Tańca





Fundacja Scena Współczesna


Teatr Zawirowania



Muzeum Warszawy


Muzeum Warszawskiej Pragi


Teatr Academia



Teatr Akt


Berlin – agitPolska.



Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego


SE.S.TA

Carpengraf

Michael Getman
Villa wigman
K77 Studio
Club der polnischen Versager